ISO 9001 Belgelendirme


Oluşturulan topluluklar, kurulan guruplar ve imzalanan anlaşmalarla neredeyse kocaman, tek bir devlet haline gelen dünyada, altı milyara yakın insan nüfusu yaşamaktadır.

Bu kalabalık ve kargaşa içerisinde; kişilerin markalarını ve buluşlarını onun adına korumak, bu alanlarda pazarlanmasına zemin hazırlamak, markaları yüksek kalite standartlarına çıkartmak, kaliteli ürün ve hizmetleri düşük kalitede olana karşı korumak için oluşturulan ve görev yapan pek çok örgüt, kurum ve kuruluş vardır.

Ülkelerin kendi sınırlarında bulunan resmi kuruluşların haricinde dünya genelinde belgelendirme ve tescil geçerliliğini sağlayan bu guruplar, markaların bütün dünya geneline yayılarak, satış yapılmasına ve yüksek kar marjı elde edilmesine olanak sağlar.

Bu guruplardan bir tanesi de Avrupa Birliğidir.

Ortak Pazar amacı ile kurulan bu topluluk pek çok ülkeyi kapsadığı için; ticaret sektöründe kalite ve yüksek standardı sağlamak, üretici kurumların haklarına sahip çıkmak, çevre ve doğayı korumak gibi sebeplerle International Organization For Standardizasyon örgütünü yani ISO yu kurmuştur.

Avrupa birliği ülkelerinde ticaret yapmayı planlayan devlet ve özel şirketlerin ürün yada hizmeti ne olursa olsun bu örgütün getirdiği standartlara uyup, şartları yerine getirmeden Pazar ortamına girilmesine müsaade edilmez.

İstenilen bu standartları oturtulmuş ürün veya hizmetlere verilen belgeye ISO 9001 Kalite belgesi adı verilir.

Sadece Avrupa Topluluğuna değil Gümrük Birliğinde imzası olan ülkelere de ticaret imkanı tanıyan bu birliğin kural ve yaptırımları bu anlaşmada imzası bulunan Türkiye’yi de bağlamaktadır.

Son yıllarda büyük atılımlar içerisinde bulunan, ihracatını yaptığı malları, ithalatına yetişen ülkemizde bu başarının sırrı getirilen standart ve normlara uygun üretim ve pazarlama yapılmasının payı da büyüktür.

Eğer büyük bir firma yada şahıs sanız ve sahip olduğunuz markaların yurt dışında da kendisine Pazar bulmasını istiyorsanız getirilen kural ve kaidelere uygun üretim yapmalı ve ISO 9001 Belgesini almaya hak kazanmalısınız.

Elbette ki bu belgeyi dünya genelinde tek bir kurumun vermesi mümkün olmamakta bu nedenle bu gurubun içerisinde olan ülkelerde akreditasyon ve akrediteli kuruluşlar görevlendirilmektedir.

Ülkemizde bu alanda yetkisi olan; JAS-ANZ, UKAS, TURKAK, DAR, gibi akreditasyonlar ve akrediteli; Alberk, SGS, Prosert TUV cert, SZUTEST, Universal sertifikasyon, MEYER, WCS gibi kuruluşlardır.

Bu kalite belgesi, ancak bu kuruluşlar denetimlerini yapıp olumlu karar verdikleri taktirde ürünlere iliştirilmektedir.

Bu süreçte ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık ve vekillik hizmetlerini alanının en iyilerinden olan firmamız üstlenmektedir.

Sadece rehberlik yaptığı gibi, bütün belgelendirilme sürecine yerinize vekillik de yapmaktadır.

Gebze Patent İşlemleri ve ISO 9001 kalite belgesi hizmetleri başta olmak üzere ülkemizin her köşesine bu hizmetleri götürüyor, en kapsamlı hizmeti sunuyoruz.

Güncel Kampanyalar