Marka Patent


Kişi yada şirketlere ait olan markayı, diğerlerinden ayırmak ve ondan doğacak olan bütün haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla verilen ve tek resmi dayanak olan marka tescil belgesi, sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen, sadece ülkemizde geçerli olan ve on yıl boyunca kanuni geçerlilik taşıyan evraktır.

Marka özelliği taşıyan ancak, tarım da dahil olmak üzere endüstriyel sektörde kullanılabilir niteliği olan ve bu sektörde yeni bir buluş basamağı içeren icada verilen tescil belgesine de patent adı verilir.

Her iki ürün gurubunda da esas olan kişi veya kuruluşların sinai mülki haklarını kanunlarla desteklemek ve art niyetli kişilere karşı koruma altına almayı sağlamaktır.

İnsan nüfusunun artması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte tam anlamıyla global hale gelen ve her türlü alış verişin rahatlıkla yapıldığı dünyada, bu durum karşısında doğacak sorunların önüne geçmek, markaların ve buluşların standartlarını yükseltmek, hazıra konarak kolay para kazanmanın yollarını arayanların önünü kesmek, marka ve patent sahiplerinin haklarını dünya genelinde korumak için de uluslar arası alanlarda tescil ve patent veren örgütlerin kurulması kaçınılmaz olmuştur.

Avrupa Birliği, Madrid Protokolü ve Gümrük Birliğine dahil olan ülkeler arasında bu belgeler için görev yapan çeşitli onay ve kalite kuruluşları görev yaparak bu ülkeler arasında yüksek standartlı ürün ve hizmetlerin ticaretine ortam hazırladığı gibi sahip olunan sinai mülki hakların da bütün bu platformlarda korumanın önünü açmaktadır.

Altı milyar insan nüfusu içerisinde her gün yüzlerce hatta binlerce icat veya yeni bir marka ortaya çıkartıldığını düşündüğümüzde size ait olanı korumanın ne denli zor olduğunu ve getirilen yaptırımların ne denli isabetli olduğunu daha iyi anlarız.

Oldukça karmaşık süreçler ve bir yıl gibi bir zaman zarfında de elde edilen onay ve tescil belgeleri ilk bakışta çok uzun bir süre ve gereksiz prosedürler içeriyormuş gibi görünse de milyonlarca marka arasından farklı ve ayrıcalıklı özelliğe sahip olanı seçip çıkartmanın ne denli çaba istediğini bu şekilde daha iyi kavrarız.

Ülkemiz için verilen patent ve marka tescil belgelerini Türk Standartları Enstitüsü verirken, dünya genelinde geçerli olacak belgeleri de oluşturulan örgütlerin ülkelerdeki akreditasyonları ve bunların akrediteli kuruluşları tarafından verilmektedir.

Gerek yurtiçi gerekse yurt dışı alanlarda sahip olduğunuz marka ve buluşu korumanın tek resmi dayanağı olan tescil ve onay belgelerini almak ekstra bir güç ve bilgi birikimi gerektirir.

Nasıl ki işlenmiş bir suçun yada suçsuz yere hapse düşmenin, savunulması ve haklarının anlatılması için bir avukata ihtiyaç duyuluyorsa, sizin olanın haklarını savunmak ve doğru kararlar alınarak hakkının size verilmesi için de patent firmaları bünyesinde hizmet veren danışman vekillere gerek duyulur.

Tıpkı iyi avukatın suçlu olanı en az ceza ile kurtarıp, suçsuzun suçluluğunu ispatlayıp geleceğini kurtardığı gibi, milyonlarca tescilli marka ve buluş arasında sizin olanı en iyi şekilde savunup, fark ve ayrıcalıklarını ortay koyarak onay almasını da, uzman ve deneyimli bir marka patent rehber danışmanı sağlar.

Bu nedenle seçeceğiniz firma çok önemlidir. İşinin inceliklerini iyi bilen, profesyonel ve sayısız deneyim yaşamış olan bir karar patent firması; sizi doğru yönlendirerek en uygun adımları atmanıza tercümanlık eder ve bülten itirazlarına karşı en sağlam savunma ve korumayı sağlayarak markanızın ve buluşunuzun geleceğine yön verir.

Bizde bu sektörde yirmi yılı aşkın bir süredir hizmet veren ve alanından sayısız iş deneyimi ve başarılara imza atmış bir kuruluş olarak marka ve patent belgesi konularında size danışmanlık ve vekillik yapıyoruz.

Ülkemizin ve İstanbul’un her köşesin bu anlamda hizmet veren kuruluşumuz son olarak Gebze Marka Tescil hizmetleri ile görev alanını daha da genişletmiştir.

Güncel Kampanyalar